ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτης Ι. Μιστυλής MD. MSc
Παθολόγος

Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 11, 14232,
Νέα Ιωνία
(πλησίον στάσης ηλεκτρικού Περισσός)

Τηλ.: 211 4038509
Κιν.: 6972 247112​

Email: mistylis.pathologos@gmail.com